Pas kawowy

Co to jest pas kawowy

Pas kawowy (ang. Coffee Belt) to tereny, na których usytuowane są plantacje kawy, rozciągający się między zwrotnikami Raka oraz Koziorożca. Obszar ten charakteryzuje się umiarkowanym klimatem, żyznymi glebami, wysokim nasłonecznieniem i częstymi opadami, czyli warunkami klimatycznymi, w których coffea arabica oraz coffea canephora czują się najlepiej.

Pas kawowy obejmu tereny kilkudziesięciu państw na kontynentach: afrykańskim, azjatyckim i obu ameryk. Do największych producentów należą Brazylia, Wietnam, Kolumbia i Indie.

Charakterystyka smaku

Bukiet smakowy, jakim charakteryzują się ziarna zależy od bardzo wielu czynników. Są one ściśle związane z konkretnym usytuowaniem plantacji, jak również ze sposobem ich obróbki oraz prażenia. Z tego względu można wyszczególnić kilka najbardziej charakterystycznych cech, którymi odznaczają się mieszanki pochodzące z każdego z kontynentów:

• Ameryka Południowa i Środkowa – kawa delikatna i o słodkich nutach kwiatowych.
• Afryka – idealnie wyważona kawa z owocowymi nytami.
• Azja i Rejon Pacyfiku – kawa mocna, wytrawna, o silnych ziołowych aromatach.

Uprawy arabiki i robusty

Wymogi dla uprawy arabiki oraz robusty różnią się między sobą. Arabikę uprawia się na wyższych wysokościach (do 2500 m n.p.m.) niż robustę (do 900 m n.p.m.), co ma ogromny wpływ na charakterystykę smakową kawy (bukiet smakowy kawy nizinnej jest uboższy niż kawy wyżynnej). Podział produkcji poszczególnych rodzajów kawy można zobaczyć na poniżej mapie.