Kaizen – zasady

Podstawowe zasady filozofii Kaizen

Zasada 1 – Problemy stwarzają możliwości. Szukaj ich.

Zasada 2 – Bierz pomysły od wszystkich. Czego mogę nauczyć się od osoby, z którą rozmawiam?

Zasada 3 – Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia, nie nad problemem. Jakie może być możliwie najlepsze rozwiązanie tej sytuacji dla mnie?

Zasada 4 – Odrzucaj ustalony stan rzeczy. Jak można zrobić to lepiej?

Zasada 5 – Rozwiązuj problemy w grupie. Pytaj każdego, jak rozwiązałby Twój problem?

Zasada 6 – Stale pytaj i bądź dociekliwy. Jak można to ulepszyć? Jak można to usprawnić?

Zasada 7 – Wybieraj proste rozwiązania, nie czekaj na te idealne.

Zasada 8 – Użyj sprytu zamiast pieniędzy.

Zasada 9 – Pomyłki koryguj na bieżąco.

Zasada 10 – Ulepszanie nie ma końca – Kaizen nigdy się nie kończy. Każdego dnia staraj się być lepszym od siebie wczoraj.