Flair: Shaker Bostoński 2 część 1

Kilka przykładów na poziomie rozszerzonym na wykorzystanie shakera bostońskiego w pracy za barem.

0:22 Pierwsza technika – Bow with 1 flip (poziom rozszerzony)

1:05 Druga technika – Neck Pass with half flip (poziom rozszerzony)

1:44 Trzecia technika – Cross Neck Pass with half flip (poziom rozszerzony)

3:06 Czwarta technika – Throw Roll (poziom rozszerzony)