Flair: Jigger

Kilka podstawowych przykładów na poziomie podstawowym i rozszerzonym na wykorzystanie jiggera w pracy za barem.

0:22 Pierwsza technika (poziom podstawowy)

1:14 Rozwinięcie pierwszej techniki (poziom podstawowy)

2:10 Pierwsza technika – obie ręce (poziom rozszerzony)

2:50 Druga technika (poziom rozszerzony)

3:17 Trzecia technika (poziom podstawowy)

3:38 Czwarta technika (poziom rozszerzony)