Flair: Shaker Bostoński 2 część 2

Kilka przykładów na poziomie rozszerzonym na wykorzystanie shakera bostońskiego w pracy za barem.

0:09 Piąta technika – Bow Inward (poziom rozszerzony)

0:53 Szósta technika – Bow Outward (poziom rozszerzony)

1:36 Siódma technika – Pass Back (poziom rozszerzony)

3:35 Ósma technika – Cross Pass Back (poziom rozszerzony)

5:06 Dziewiąta technika – Pass From Behind (poziom rozszerzony)

7:18 Shaker Sequence (poziom rozszerzony)