Charakterystyka ogólna win stołowych

Definicja wina stołowego

Wino stołowe to napój alkoholowy uzyskiwany w wyniku fermentacji moszczu winogronowego o zawartości alkoholu zwykle w granicach 9–15% obj. Wino składa się z wody (75–90%), etanolu, glicerolu, polisacharydów oraz różnych kwasów i związków fenolowych. Poza tym w winie znajdują się sole mineralne i witaminy. Łącznie zawiera ponad tysiąc substancji, nie wszystkie są dobrze poznane.

Historia wina

Najstarsze wzmianki o winie pochodzą z Gruzji sprzed prawie 6000 lat p.n.e. Ślady wskazujące na wytwarzanie i konsumowanie wina można spotkać także w innych częściach Kaukazu, w Mezopotamii oraz w starożytnym Egipcie. Szczególny rozwój upraw winorośli i wytwarzania z niej wina przypada jednak na Starożytną Grecję i Rzym, a w dalszej kolejności na nowe krainy, m.in. na tereny dzisiejszych: Hiszpanii, Francji i Niemiec. Wino używano tam zarówno w celach religijnych (wino mszalne), jak i niereligijnych. Dynamiczny rozwój winiarstwa został zatrzymany dopiero w połowie XIX w. za sprawą filoksera winiec (mszycy), która masowo zaatakowała winorośle.

Do Polski winorośl dotarła najprawdopodobniej wraz z chrześcijaństwem, a wino produkowane było początkowo przez zakonników znających techniki winiarskie. Okres największego rozprzestrzenienia się upraw winorośli w Polsce przypada na wiek XIV w. W XVI–XVII w. winiarstwo polskie coraz bardziej podupadało ze względu na wojny, niesprzyjający klimat i import win zagranicznych, zwłaszcza węgierskich. Ostateczny upadek polskiego winiarstwa miał miejsce w XX w., do czego przyczynił się socjalistyczny ustrój ówczesnej Polski.

Podział wina ze względu na barwę

Podstawowy podział wina odbywa się za sprawą jego barwy. Ze względu na użytą w procesie wytwarzanie wina odmianę winogron, a także użycie różnych technik winifikacji (przekształcania winogron w wino), można wyróżnić następujące jego barwy:

  • białe,
  • różowe,
  • czerwone.

Podział wina ze względu na zawartość cukru

Kolejną istotną cechą charakteryzującą wina jest zawartość cukru. Z tego względu wina można podzielić na:

  • wytrawne (dry, sec),
  • półwytrawne (medium dry, demi-sec),
  • półsłodkie (medium sweet, moelleux),
  • słodkie (sweet, doux).